Energetische therapie

Alles is Energie! 
Met ons menselijke oog kunnen we energie niet zien, maar wel waarnemen.

Wat is energetische therapie?

Energetisch wil zeggen dat er gewerkt wordt met menselijke, lichamelijke, energieën. Therapie is het proces van behandelen met als doel verbetering van het algehele welbevinden. De term eclectisch wordt ook wel tussengevoegd omdat bij energetische therapie meerdere methodes worden gebruikt. Energetische therapie valt onder complementaire zorg, ook wel alternatieve zorg genoemd, en is aanvullend aan de reguliere gezondheidszorg. Energetische therapie is een holistische behandelvorm waarbij er aandacht is voor de gehele mens zowel op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, de omgeving van de mens en de wisselwerking hiermee. Energetische therapie richt zich op het herstellen van de harmonie en de natuurlijke balans in het lichaam en het bevorderen van het zelf-herstellend vermogen van de mens. Het zelf-herstellend vermogen wordt gezien als een vitale levenskracht, een natuurlijke neiging naar gezondheid en een vermogen tot zelfhandhaving. 
Energetische therapie werd in oeroude tradities al toegepast zoals de Chinese en Ayurverdische Geneeswijzen die met energiebanen (meridianen), acupunctuur, energiecentra (chakra’s) werken en natuurelementen een duidelijke plek hebben.

Wie heeft baat bij een energetische behandeling?

Voor mensen die uit balans zijn en/of zoekende zijn naar zelfbewustwording en verbetering van hun welzijn.  Het uit balans zijn kan zich  uiten in verschillende vormen zoals vage klachten, aanhoudende klachten bijvoorbeeld na COVID19 of kanker, niet te duiden klachten, geen energie, somberheid, besluiteloosheid, boosheid of snel geïrriteerd zijn.

Wat doet een Energetisch Therapeut?

Als energetisch therapeut richt ik me op het bevorderen van de gezondheid van de zorgvrager. Een holistische visie ligt hier aan ten grondslag; de menselijke energie is onderverdeeld in het fysieke, emotionele, mentale en spirituele en deze lagen reageren op elkaar. Gedachten hebben invloed op het lichamelijk gestel en lichamelijke klachten kunnen leiden tot mentale klachten. Energetische therapie werkt met aura’s (energielagen rondom de mens), chakra’s (‘wieltjes’ die energieën in- en uit het lichaam draaien) en meridianen (lijnen met knooppunten lopende door het hele lichaam).

Als energetische therapeut stem ik mij af op de energie van de zorgvrager. Deze energie leidt mij tijdens de behandeling als een soort boodschapper naar dat deel/ delen van het lichaam dat aandacht nodig heeft. Met intentie op herstel pas ik verschillende methodes toe: ‘magnetiseren‘ (handoplegging en/ of door het bewegen van mijn handen boven je lichaam (kleding kan gewoon aan blijven), acupressuur (stimuleren via drukpunten van de meridianen)  en visualisatie (vertalen van een gedachte naar een beeld en het onderbewustzijn te beïnvloeden en overtuigingen te veranderen.

Hoe verloopt een Energetische behandeling?

Energetische therapie start met gesprek anamnese/ diagnostiek en een korte behandeling. Ik stuur voorafgaand aan het consult een vragenlijst die ingevuld of doorgenomen kan worden. De vragenlijst gaat over klachten, medicijn gebruik en relevante (medische) achtergrond. Tevens psychosociale aspecten die relevant zijn.

Waar mogelijk werk ik graag met andere zorgverleners om samen het herstellend vermogen van de zorgvrager te bevorderen waarbij de zorgvragen de regie behoud. Energetische therapie  is aanvullende zorg aan (medische) reguliere zorg. Waar medische zorg nodig is zal ik de cliënt naar huisarts/ specialist  verwijzen. De zorgvrager blijft zelf verantwoordelijk voor het proces.

Voordat de behandeling start wordt u gevraagd de behandelingsovereenkomst (zie Tarieven) te ondertekenen die met de vragenlijst wordt meegestuurd. Tijdens het eerste gesprek zal er een behandelplan gemaakt worden met o.a. aantal mogelijke consulten. Na elke behandeling maak ik een verslag die alleen door de zorgvrager te lezen is. Tijdens behandeling kan het behandelplan aangevuld en/of gewijzigd worden.

Na de evaluatie wordt gekeken of en in welke (behandel)vorm behandeling nodig is of dat behandeling afgesloten wordt.

Afspraak inplannen

Kies een datum en tijd:
Kosten : €