Jeugd- en gezinsprofessional

Opvoeden is beïnvloeding

Kinderen begeleiden naar zelfstandigheid is voor vele ouders een hele klus. 

Als jeugd- en professional staat voor mij de hulpvraag of wens of verlangen van de cliënt centraal. Het werken aan verlangen motiveert om zelf de regie (weer) te pakken.

Voor wie

Voor jeugdigen/ gezinnen die ondersteuning willen bij het oplossen van hun problemen in de relatie tot elkaar en/of persoonlijke problemen die tot verstoring leiden in het gezin en/of faseproblematiek.

Werkwijze/ behandeling

Jeugd- en gezinscoaching valt onder psycho-sociale zorg.

Met de betrokken gezinsleden ga ik in gesprek. Op basis van de gesprekken maak ik een verslag en stel ik samen met de gezinsleden de hulpvragen op. We spreken het aantal consulten met elkaar af en evalueren de consulten. Tijdens het proces is het mogelijk de hulpvraag bij te sturen. Verantwoordelijkheid en regie blijft bij de volwassenen in het gezin. Ondersteuning aan het gezin is het meest effectief indien er sprake is van verbinding en samenwerking met andere betrokken instanties. ‘Eén gezin, één plan! Als zorgverlener zal ik, met toestemming en in belang van de gezinsleden,  relevante informatie delen.

Meer weten over Jeugd- en gezinscoaching?

Afspraak inplannen

Kies een datum en tijd:
Kosten : €