Kwaliteit

COVID19

Ik volg de informatie en richtlijnen die vanuit de beroepsvereniging VBAG  wordt verstrekt.

Logo VBAG

IGZ

Sinds januari 2016 valt de complementaire zorg onder IGZ = inspectie voor de gezondheidszorg. De inspectie beoordeeld vanuit de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz). Via de beroepsvereniging VBAG ben ik hiervoor verzekerd.

Logo Quasir
Logo Stichting Zorggeschil

RBCZ

Het overkoepelend orgaan RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) certificeert en registreert beroepsbeoefenaren van complementaire geneeswijzen (artsen en therapeuten) op HBO niveau. Ik ben bij RBCZ geregistreerd en conformeer mij aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de TCZ = Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg.

Logo TCZ

AVG

Ik houd me aan de voorschriften vanuit de AVG. In de voetnoot kunt u de privacycookies terug vinden.

Visitatie

Eind 2021 heb ik mijn visitatie-certificaat ontvangen dat voor 5 jaar geldig is. De regelgeving binnen de sector is aan veranderingen onderhevig. Elke praktijk wordt één keer in de 5 jaar gevisiteerd. Visitatie stelt de professionaliteit van de praktijkvoering door de therapeut vast en zorgt voor het zichtbaar maken van mogelijke verbeteringen. Door opvolging van de verbeterpunten door de gevisiteerde, leidt visitatie tot extra kwaliteitsbewaking en een proces van kwaliteitsverbetering. 

Bij- en nascholing en intervisie

Vanuit de beroepsverenigingen (VBAG en SKJ) wordt jaarlijks na- en bijscholing en intervisie geëist om kwaliteit op werk en persoonlijk gebied te behouden.

In 2021 heb ik de volgende bij- of nascholingen gevolgd:

  • Vitale hersenen via voeding en leefstijl
  • Communicatie met huisarts
  • Positieve Gezondheid
  • Leefstijl of Gedrag
  • Congres over kanker en leven; over ondersteuning tijdens en na de behandelingen (late gevolgen) aan patiënten
  • Dag van de Jeugdprofessional
  • Conferentie Gezond(heid) Centraal

Meldcode

Ik hanteer, zoals door de VBAG ook wordt gesteld, de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Bekijk de brochure “Basismodel meldcode“.

Afspraak inplannen

Kies een datum en tijd:
Kosten : €