Over Carine Wortelboer

Carine Wortelboer energetisch therapeut“Ik wil gaan werken met kinderen die het minder getroffen hebben dan ik”, riep ik als kind. Het willen werken met mensen en specifiek met kinderen, zat er al vroeg in. Na de havo heb ik dan ook de keuze gemaakt voor de opleiding Jeugdwelzijnswerk en deze keuze is juist gebleken. Het werken met kind en gezin met ernstig en/of meervoudige problematiek inspireert me nog steeds. Eerst heb ik gewerkt als pedagogisch medewerker en later als casemanager/ onderzoeker. In de loop van tijd trok ook het organisatorische en beleidsmatige van de organisatie wat mij ertoe gebracht heeft de studie Bedrijfskunde te gaan volgen. Ik heb met plezier als leidinggevende bij een welzijnsinstelling gewerkt en als senior adviseur bij een gemeente in het sociaal domein.

Na een aantal live-events werd ik op mezelf teruggeworpen. Ik ben dankbaar voor het proces dat ik ben aangegaan. Ik heb fijne mensen mogen ontmoeten; ieder heeft op zijn/haar manier een bijdrage geleverd aan het vergroten van mijn inzicht in mijn overtuigingen en patronen. In deze periode is energetische therapie op mijn pad gekomen. Ik was op zoek naar een hulpvorm waarbij ik zowel gesprekken kan voeren als lichaamsgericht bezig ben. Energetische therapie bleek voor mij de weg naar heling. Tijdens de consulten ben ik bewust geworden van een talent; ik ben heldervoelend en (in mindere mate) helderwetend.  Er viel veel op zijn plek. Mijn interesse om energetische therapie te studeren was gewekt en ik heb me vervolgens aangemeld bij het CAM instituut in Utrecht waar ik in september 2020 mijn studie heb voltooid.

(Beroeps-)opleidingen

  • Jeugdwelzijnswerk (HBO,1991)
  • Leergang Bedrijfskunde (Post HBO,2011)
  • Oplossingsgericht werken (cursus 2017)
  • Energetische therapie aan (HBO,2020)
  • MBK (medische basiskennis) volgens nieuwste PLATO normen (CPION/SNRO), (2020)
  • PSBK (psycho-sociale basiskennis) volgens nieuwste PLATO normen (CPION/SNRO), (2020)

Ik ben een doener en altijd nieuwsgierig naar wat de ander beweegt.

Missie

Het stimuleren en ondersteunen van verlangens/wensen van mensen om de positieve gezondheid op fysiek, emotioneel, mentaal en op spiritueel vlak te bevorderen.

Visie

De fundamenten van welzijn en  gezondheid is verbinding hebben en kunnen leggen met de omgeving,  jezelf kunnen zijn en hiervoor competent zijn.

Afspraak inplannen

Kies een datum en tijd:
Kosten : €